Co znamená IA?

Platforma Kofax Intelligent Automation spojuje lidi, procesy a technologie tak, že organizace mohou automatizovat větší a různorodější sadu provozních procesů a zároveň dosáhnout snížení celkových nákladů na provoz samotné automatizace.

Kofax Intelligent Automation aplikuje umělou inteligenci (AI), automatizaci robotických procesů (RPA) a další digitální automatizace pro transformaci náročných procesů napříč podnikem. Výsledkem je výkonná pracovní síla, která zahrnuje digitální pracovní sílu a lidský talent a zároveň omezuje manuální práci, chyby, minimalizuje náklady a zvyšuje spokojenost a angažovanost zákazníků.

5 klíčových technologií platformy Kofax Intelligent Automation

  • Automatizace robotických procesů (RPA), která spolehlivě automatizuje rutinní a opakované úlohy.

  • Kognitivní zpracování dokumentů, zpracování a porozumění jakémukoli dokumentu a jeho informacím prostřednictvím libovolného kanálu a formátu.

  • Proces orchestrace, k dosažení výsledků díky uspořádání procesních úkonů a pravidel pro lidi, softwarové roboty a interakce se stávajícími systémy podniku.

  • Rozšířené nástroje analýzy, které poskytují vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, ale dnes i robotům přehled a data o chodu procesů a činnostech uvnitř.

  • Mobilita a angažovanost, komunikační technologie jak účinně, výkonně a důvěryhodnými cestami pracovat s e-podpisem, rozpoznáním obličeje, multifunkčními tiskárnami a zařízeními a řešit obecně omnikanálový přístup v procesech.

Jak začít s Intelligent Automation?

Prvním krokem k inteligentní automatizaci je identifikace procesů, které jsou nejsilnějšími kandidáty pro samotnou robotizaci a tím i inteligentní automatizaci. Podle srovnávacího průzkumu bylo pět nejčastěji automatizovaných procesů z oblastí řízení kontroly kvality (43%), technologického vývoje (42%), finančního reportingu (35%), péče o zákazníky (32%) a dodávek produktů a služeb (32%). Smysl tak má začít hodnocení právě v těchto oblastech.

Jakmile pověření uživatelé identifikují, jak a kde tyto IA technologie aplikovat, mohou podniknout kroky k prioritizaci procesů, které je vhodné automatizovat jako první. Jedná se o další způsob zlepšení produktivity. Zároveň díky možnostem rychle implementovat samotnou softwarovou technologii napříč svými podnikovými procesy, získávají podniky v dnešním digitálním světě výraznou konkurenční výhodu.

Pro více informací o IA si stáhněte Whitepaper

Ukázka produktu