Omnikanálové zpracování

Omnikanálové zpracování je nutnou součástí všech moderních systémů. Lidé chtějí v dnešní době komunikovat jimi preferovanými kanály, jako jsou stále papírové dokumenty nebo faxy, ale i kanály typu email, webový portál nebo skrze mobilní aplikace

Omnikanálové zpracování je jedním ze základních pilířů řešení společnosti INFOMATIC. Schopnost zpracovat informaci z jakéhokoliv kanálu, umět informaci automatizovaně třídit a pochopit a následně ji vložit do příslušného procesu či aplikace je základním předpokladem úspěšné automatizace firemního procesu. Kromě standardního převodu papíru na elektronickou verzi a transformaci obsahu dokumentů, zvládají naše řešení transformace dat například dle lokálních legislativních požadavků, automatizované validace oproti kmenovým záznamům a ověřování zpracovávaných dat oproti externím zdrojům. Díky úplnému provázání omnikanálového zpracování s mobilitou je možné snímat dokumenty z mobilních zařízení se stejnou kvalitou a velikostí souborů jako v případě profesionálních dokumentových skenerů.

 • Jednotná softwarová platforma pro zpracování všech vstupních kanálů, zahrnující papír, email, fax, webové portály, mobilní aplikace, EDI nebo datové schránky, vytváří „firemní trychtýř“ pro všechny kanály, preferované vašimi zákazníky.

 • Možnost automatizace vytěžování pomocí nejlepších OCR nástrojů a vlastní logikou zpracování ze strukturovaných smluv nebo formulářů, polostrukturovaných faktur a objednávek i nestrukturovaných žádostí, obecných dopisů, stížností apod.

 • Omnikanálové zpracování je součástí celkové automatizace řízení firemního procesu. Lze tak vyvolat a kdykoliv a kdekoliv je potřeba do procesu dostat dodatečné informace nebo dokumenty.

 • Samoučící AI technologie umožňuje systému neustále zdokonalování a zvyšování míry přesnosti vytěžování dat a jejich validace, což vede k méně náročné práci se systémem na straně uživatele.

 • Vytěžování čárového kódu je fajn, ale dnešní technologie již dokážou pracovat s celkovým obsahem textu, a kromě zpracování dat automaticky detekovat náladu textu, urgenci a umožňují tak předcházet situacím nespokojeného zákazníka.

 • Mobilní snímání dokumentů a vytěžování dat výrazně zvyšuje celkovou efektivitu procesu a celkové vnímání digitalizace zákazníkem.

Jak definovat první kroky?

Dobře připravené omnikanálové zpracování šetří čas a peníze. Proč ale v dnešní době převážet dokumenty, tisknout a znovu skenovat? Proč raději celkově nenahradit papír pomocí PDF smlouvy s možností biometrického podepsání v místě jejího vzniku?

 • 1

  Jakými kanály k vám v dnešní době plynou dokumenty?

 • 2

  Kolik dokumentů ročně nebo měsíčně zpracováváte?

 • 3

  Máte centrální zpracování nebo má vaše firma síť vlastních poboček a externích zaměstnanců v terénu?

 • 4

  Jaké typy dokumentů a dat nejčastěji denně zpracováváte?