Procesní a datová analýza

Jedná se o intuitivní prostředí, které umožňuje sběr, zobrazení a propojení různorodých datových zdrojů, ať už individuálně nebo z centrálních datových skladů.

Někdy se může jednat o zdánlivě nesouvisející informace, ale správným sběrem a propojením pravdivých a relevantních dat je možné monitorovat stavy, odhalovat souvislosti, a následně analyzovat podnikatelské příležitosti a předcházet možným hrozbám. Přesné, rychlé a spolehlivé informace ze všech oblastí podnikových činností a procesů v požadovaném detailu usnadní vedoucím pracovníkům všech úrovní rozhodování a řízení společnosti.
Napadlo vás někdy, že vaše konkurenční výhoda může být skryta právě ve vašich datech?

Součásti procesní a datové analýzy

 • Centralizace

  Sběr dat a informací z různorodých zdrojů a jednotlivých vrstev procesů pomocí snadného způsobu vytváření měřících metrik.

 • Propojení

  Možnost dohledat a propojit konkrétní zdroje informací s následnou analýzou a odhalením datových závislostí a vazeb.

 • Nastavení norem

  Nastavení a okamžité upozornění o anomáliích vůči nastaveným vazbám, normám a standardům.

 • Vizualizace dat

  Monitoring aktivit pomocí interaktivních dashboardů v reálném čase. Následná možnost optimalizace procesu a jeho konkrétních částí.

 • Plánování

  Použití historických dat pro porovnání, vyhodnocení, plánování stavů i budoucích procesů. Např. produktivita zaměstnanců, objem výroby.

Demo k procesní a datové analýze

Spustit demo

Klíčové výhody

 • Centralizace všech datových zdrojů

 • Optimalizace procesů

 • Interaktivní vizualizace dat

 • Reálné sledování výkonnosti

Nástroje procesní a datové analýzy usnadňují kontroling a rozvoj obchodních procesů a tím i šetření nákladů v řádu desítek procent.

Pro koho je řešení vhodné

Řešení je primárně určeno vedoucím pracovníkům oddělení a manažerům firem. Obvykle se jedná o prostředí bohaté na větší objem a zdroje dat. Mohou to být například data z výroby, logistiky, zákaznických nebo fakturačních systémů atd.

Středně velké firmy
Velké firmy a korporace