Řízení projektových rizik

Chcete si uspořádat své znalosti a dovednosti v oblasti řízení projektových rizik? Níže popsaný výukový kurz vás provede praktickým tréninkem a výměnou zkušeností posílíme klíčové manažerské kompetence projektového řízení v této oblasti.

Proč zvolit tento kurz?

 • Seznámíte se s nosnými principy managementu rizik a porozumíte jeho aplikaci v projektově orientovaných aktivitách.
 • Naučíte se systematicky analyzovat rizika a ošetřit jejich vliv na vaše projekty po celý jejich životní cyklus.
 • Získáte praktická doporučení a inspiraci pro vaši každodenní projektovou praxi.

Cíle kurzu:

 • Pochopit, o čem je efektivní řízení rizik v projektech.
 • Seznámit se s nosnými principy managementu rizik a porozumět jeho aplikaci v projektově orientovaných aktivitách.
 • Naučit se systematicky analyzovat rizika a ošetřit jejich vliv na projekty po celý jejich životní cyklus.
 • Získat praktická doporučení a inspiraci pro každodenní projektovou praxi.

Rozsah kurzu:

 • 1 den (7,5 hodin)

Témata

 • Klíčové principy a pojmy managementu rizik

  • Stručná rekapitulace klíčových principů managementu projektů s vazbou na řízení rizik.
  • Klíčové pojmy managementu rizik.
  • Proces řízení rizik v rámci projektu.
 • Analýza rizik

  • Klíčové momenty řízení rizik přípravných fázích projektu.
  • Jak omezit rizika správným plánováním.
  • Stanovení kontextu.
  • Identifikace, hodnocení a ošetření rizik.
  • Monitoring a controlling rizik.
 • Řízení rizik v průběhu projektu

  • Klíčové momenty řízení rizik v realizační fázi projektu.
  • Organizace projektu a hranice odpovědnosti při řízení rizik.
  • Strategie projektu & rizika.
  • Cyklus řízení projektu z pohledu řízení rizik.
  • Ošetření rizik plynoucích z rozdílných očekávání a zájmů ve vztahu k projektu.
  • Operativní a strategické řízení rizik.

Komu je kurz určen

Zejména těm, kteří vedou projekty nebo mají odpovědnost za nastavování prostředí pro efektivní projektovou práci v organizaci.

Aktuální termíny, organizační informace a smluvní podmínky naleznete ZDE a na ok.shine.cz/informace

Spolupracujeme s SHINE Consulting