Zpracování a ochrana osobních údajů

Dokument zpracování a ochrana osobních údajů byl zpracován společností INFOMATIC s.r.o. („Společnost) a upravuje pravidla pro zpracování osobních údajů klientů a uživatelů („Návštěvníků“) webových stránek INFOMATIC s.r.o.

1. Návštěvníci udělují v souladu se ZoOOÚ výslovný souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění poskytování služeb, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních (marketingových) materiálů Společnosti.

2. Návštěvníci rovněž berou na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje i bez jejich souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 ZoOOÚ. Získané osobní údaje slouží výhradně pro potřeby Společnosti, která se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

3. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků ze služeb a prodeje, a to pouze v nezbytné míře umožňující řádné plnění dohodnutých či převzatých závazků.

4. Návštěvníci rovněž berou na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat jejich osobní údaje i bez jejich souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 ZoOOÚ. Získané osobní údaje slouží výhradně pro potřeby Společnosti, která se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

5. Návštěvníci mají právo kdykoli požádat Společnost o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Společnost je povinna jim tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Návštěvníci mají právo se obrátit na Společnost, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se ZoOOÚ či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Společnost o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOOÚ.

6. Osobní údaje mohou Návštěvníci kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů prostřednictvím webového kontaktního formuláře nebo písemně či e-mailem zaslaným Společnosti. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů jsou Návštěvníci oprávněni kdykoli odvolat prostřednictvím webového kontaktního formuláře nebo písemně či e-mailem zaslaným Společnosti.

7. Návštěvníci berou na vědomí, že Společnost může být povinna poskytnout jejich osobní údaje příslušným orgánům na základě zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být zejména ČNB, orgány činné v trestním řízení, soudy, finanční úřady apod. a dále, že je bude používat za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů.

8. Společnost tímto upozorňuje Návštěvníky stránek a portálu INFOMATIC s.r.o., že z důvodu zlepšování kvality a provozu poskytovaných služeb může Společnost analyzovat, shromažďovat a zpracovávat některé anonymní statistické údaje Návštěvníků stránek. Za tímto účelem Společnost využívá tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory dat, které se při návštěvě webových stránek nebo portálu INFOMATIC s.r.o. ukládají v zařízení Návštěvníků. Cookies slouží k tomu, aby daná internetová stránka uživatele rozpoznala, a aby mu tak poskytla co možná nejvyšší uživatelský komfort. Informace, které jsou ukládány, zahrnují např. IP adresu, poskytovatele internetového připojení, navštívené internetové stránky a dobu návštěvy, druh prohlížeče, reklamy zobrazené Návštěvníkem, nebo informace poskytnuté a uvedené Návštěvníkem. Návštěvníci stránek souhlasí s výše zmíněnými informacemi o Zpracování a ochraně osobních údajů.