t Slovník

Procesní mapa

Procesní mapa je jasné schématické znázornění sledu určitých činností v časovém kontextu. 
Podnikové procesy si díky tomuto zpracování zachovávají svoji přehlednost a škálovatelnost. Procení modelování bývá zpravidla vytvořeno specialistou, který je seznámen s cílem, logikou i prioritami jednotlivých částí procesů a jejich dopady na zaměstnance, oddělení a celkový chod firmy. Jedině tak se podnikový proces stává jasnější, jednodušší na pochopení a logicky rozfázovatelný. Pro jeho účastníky i manažery je možné lépe reagovat a upravovat jak operativní jednání, tak i dlohodobé   strategické plánovaní firmy. V některých případech je možné mít systém plně automatizován.

Tento pojem souvisí s řešením: Procesní řízení