Biometrické podpisy

Podpis zákazníka je základním prvkem každého obchodního vztahu. Řešení biometrického podepisování INFOMATIC na technologii Kofax výrazně zjednodušuje, urychluje a bezpečně, v souladu s předpisem eIDAS, zajišťuje sběr a správu biometrických podpisů.

Biometrické podpisy dnes již nejsou až takovou novinkou, setkat se s nimi můžeme v sektoru bankovnictví nebo pojišťovnictví, ale stále častěji se také objevují ve veřejném sektoru, školství, zdravotnictví nebo v logistice. Důvody jsou poměrně jasné - úspora nákladů, rychlejší oběh dokumentů a zvýšení bezpečnosti. Ano, právě bezpečnost biometrických podpisů bývá často pro klienty překvapením. Kromě porovnání podobnosti podpisu oproti vzoru řeší biometrický podpis rychlost, tlak a celkovou dobu podpisu - tyto charakteristiky jsou pro každého člověka unikátní a je nemožné je napodobit a falzifikovat.

  • Jak to funguje?

    Pro podepisování lze použít klasický tablet nebo signpad a speciální pero, jinak postupujete stejně jako v případě papíru. Pravost podpisu se ověřuje pomocí vzorů podpisu a biometrických záznamů snímaných při podepisování. Po úspěšné validaci podpisu je do dokumentu vložen certifikát, který tento dokument uzamkne. Technologie biometrického podpisu je možné použít i když jste v režimu offline, je tedy dostupná prakticky kdekoliv a nebrzdí vás ani vaše zaměstnance v terénu. Na výběr jsou varianty desktop, kde se obvykle pracuje s formáty PDF nebo TIFF, integrace do vlastního webového rozhraní nebo prostřednictvím mobilní integrace, která je podporována pro platformy Android, iOS i Windows.

  • Jak náročná je integrace biometrie?

    Pokud se rozhodnete pro implementaci našeho řešení, není nutné detailně rozumět programování nebo složitým uzamykacím strukturám datových značek apod. Celý proces je velmi jednoduchý a intuitivní. Samozřejmostí jsou předpřipravené procesní situace orchestrace aktu podpisu, integrační konektory a také možnost úpravy na míru prostřednictvím SDK. V případě, že již používáte softwarové řešení pro digitalizaci dokumentů, není nic jednoduššího než technologii integrovat do již existujícího procesu a doplnit tak poslední chybějící článek pro kompletní řešení omnikanálového snímání vašich dokumentů.

  • Je řešení plně v souladu s legislativou?

    Technologie biometrického podpisu Kofax je plně v souladu s eIDAS nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a plně v souladu s mezinárodní normou ISO/ IEC 19794-7, stejně jako se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Související pojmy