Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů prostřednictvím světově nejprodávanějšího softwaru Kofax, umožňuje snadné snímání a inteligentní zpracování dat, jednoduchou kategorizaci dokumentů a následné použití vytěžených informací ke spuštění navazujících obchodních procesů.

Součásti digitalizace dokumentů

V rámci řešení digitalizace pracujeme s papírem, ale i s elektronickými dokumenty v emailech nebo například s elektronickými formuláři na tabletech včetně biometrických podpisů.

 • Formát

  Snímání dokumentů a dat je možné pomocí dokumentového skeneru nebo MFP zařízení, importu těla a příloh emailu, z webových portálů, ale i pomocí mobilního telefonu a tabletu.

 • Optimalizace

  Optimalizace obrazu je zásadní pro následné kvalitní zpracování dat. Kvalitní obraz dokumentu s nízkou datovou velikostí je dnes zcela zásadní pro řešení snímání dokumentů.

 • Kategorizace

  Dokumenty lze automaticky třídit do kategorií podle Vámi stanovených parametrů nebo na základě analýzy obsahu a následně uplatnit operace pro zpracování daného typu dokumentu.

 • Indexace

  Nástroje pro vytěžení dat z dokumentů eliminují nutnost přepisovat data do podnikových systémů manuálně. Učící systémy navíc neustále zlepšují výsledky přímo za chodu systému.

 • Integrace

  Jednoduché propojení s dalšími podnikovými systémy typu ERP, CRM, ECM atd. pomocí více jak 200 existujících konektorů. Snadné vytvoření vlastního custom konektoru.

Klíčové výhody

 • Digitální archivace - okamžitá dohledatelnost dokumentů

 • Větší objemy zpracování - možnost navýšení produkce

 • Zrychlení podnikových procesů – max. optimalizace času

 • Zvýšení přesnosti dat - nižší chybovost a řešení výjimek zpracování

Správně navržený systém pro digitalizaci dokumentů vám zrychlí spuštění obchodního procesu z řádu dnů do řádu minut. Návratnost investice je tak možné měřit už za několik měsíců.

Pro koho je řešení vhodné

Řešení je primárně určeno vedoucím pracovníkům oddělení a manažerům firem. Obvykle se jedná o prostředí bohaté na větší objem a zdroje dat. Mohou to být například data z výroby, logistiky, zákaznických nebo fakturačních systémů atd.

Středně velké firmy
Velké firmy a korporace