8.4.2024

AI modely mění trh IDP a RPA

Začínají se dít velké věci v oblasti automatizačních technologií. Díky rostoucí dostupnosti hotových AI modelů se stírají hranice mezi obory, jako je inteligentní zpracování dokumentů (IDP) a robotická procesní automatizace (RPA). Tyto dva obory byly původně velmi odlišné, ale díky dnes všudypřítomné AI se začínají velmi prolínat. To zásadně mění pravidla hry pro firmy, které chtějí být v automatizaci efektivnější, protože správný model AI může udělat zázraky pro zjednodušení jejich operací. Pokroky v pochopení přirozeného jazyka a v machine-learning algoritmech, znamenají i pokrok v oblasti inteligentního zpracování dokumentů a schopností vypořádat se i se zpracováním složitých dokumentů. Na straně RPA proměňuje AI roboty z prostých vykonavatelů pravidel na roboty, co umí chápat data, která nejsou ve strukturované formě, kteří se dokážou rozhodovat a učit se zpětně z výsledků své práce. Větší spojení těchto dvou oblastí je na obzoru a vypadá to dost slibně.

Proč se to děje?

Všechno se točí kolem toho, jak snadno jsou modely AI dostupné. Když je něco snadno dostupné, je jednodušší to zapracovat do různých platforem. To pomáhá překlenout dřívější překážky, jako byla potřeba hluboké znalosti technologie, aby se dala využít pro konkrétní úkoly. Postupně přichází doba, kdy místo času a peněz investovaných do vývoje vlastních modelů bude možné použít model, který už existuje, a přizpůsobit ho svým potřebám.

Snadný přístup k technologiím AI nejen že otevírá dveře pro trh IDP-RPA, ale také nás, poskytovatele, přivádí k tomu, abychom nabízeli řešení, která se snadněji implementují. Testujeme existující modely a hledáme možnosti, jak využít dostupné existující modely. I když hlavně v oblasti IDP, je to o podpoře a nastavení pro lokální legislativu a porozumění lokálních jazyků, kde je stále dostupnost obecných modelů limitovaná. Předpokládáme, že tento vliv AI přinese propojení trhu k zajištění ještě větší flexibility a komplexnosti budovaných aplikací pro inteligentní automatizaci a digitalizaci firemních procesů. Ať už se jedná o další pokročilejší metody automatizace extrakce dat nebo robotizace činností jako například aktualizace databází nebo automatizace komunikace se zákazníky.

Jak se budeme jako dodavatelé na trhu odlišovat?

AI modely podporující zpracování jsou zde a další budou přicházet. Dodavatelé IDP řešení se budou muset odlišit primárně tím, jak řeší celkové přístupy k end-to-end automatizaci procesu, jak řeší jednotnou frontu úkolů a využití různých nástrojů pro extrakci a zpracování dat. Už to není jen o tom, zda data jsou strukturovaná nebo ne. Důležitá bude snadná integrace, srozumitelné a přívětivé rozhraní pro uživatele, možnost přizpůsobení a schopnost vyhovět specifickým potřebám firmy. To vše bude hrát klíčovou roli v tom, kdo uspěje na spojujícím se trhu. Pozornost půjde logicky stále více směrem k tomu, jak AI modely zapadají do širšího kontextu podnikání než jen na jejich samotné schopnosti.

Zjednodušeně řečeno, jde méně o samotnou technologii AI a více o to, jak dobře slouží uživatelům a jakou přidává hodnotu v řízení dat a optimalizaci procesů. Trh inteligentní automatizace, kde je klíčová aplikace a integrace technologie, naznačuje, že dospěl. A to je dobré znamení. Ukazuje to, že lídry budoucnosti budou ty firmy, které nejen využívají špičkovou AI, ale také umí tuto technologii udělat přístupnou a užitečnou pro každodenní použití lidmi ve firmách a pro různá podniková prostředí.

Co nás čeká?

Jsou zde náznaky, že IDP se stává jen malou částí většího trhu inteligentní automatizace a RPA, pokud porovnáme velikost, pokračující integrace a prolínání technologií. Z dostupných dat, lze vyčíst, že oblast IDP je teď zhruba poloviční oproti RPA. Prognózy ale ukazují, že trh RPA by mohl být až sedmkrát větší než IDP do konce desetiletí. To zní jako nový dech pro technologii RPA, které se zdálo, že její hvězda začíná pohasínat. Díky nástrojům pro orchestraci procesů umíme efektivně řídit lidi spolupracující s roboty a nenechat roboty stát v koutě, pokud se jim změní prostředí, pro které byli nastaveni. S nově přicházejícím širším využitím AI to ukazuje nejen změnu v dynamice trhu, ale také širší přijetí a integraci technologií RPA v různých odvětvích. Jelikož firmy začínají stále více slyšet na hodnotu automatizace pro zvýšení produktivity a snížení nákladů, poptávka po řešeních inteligentní automatizace obsahující RPA, které zahrnují schopnosti inteligentního zpracování dokumentů, bude nadále růst.

Firmy se budou držet komplexních řešení, kde už nebude důležité, jestli data jsou strukturovaná nebo nestrukturovaná. Místo toho se zaměří na schopnost automatizovat širokou škálu úkolů, od jednoduchého vkládání dat až po složitou analýzu dokumentů, vše v rámci jednotného systému. Tento celostní přístup k automatizaci, kde může synergie mezi IDP a RPA technologiemi přinést efektivnější, chytřejší a přizpůsobitelnější strategie automatizace, je připraven změnit pravidla hry a posunout hranice toho, co lze dosáhnout digitální transformací.

Máte zájem o konzultaci s námi a poznání, jak a kde jste na tom s vaší strategií digitalizace vašeho podnikání?

Chcete vidět Low-Code platformu pro celkovou digitalizaci a orchestraci firemních procesů obsahující IDP a RPA jako jeden z nástrojů pro vytváření aplikací, které změní způsob, jak každý den pracujete Vy i Vaši kolegové?

Mohlo by vás zajímat

Potřebujete pomocnou ruku? Ozvěte se!