6.3.2024

Jak nezamrznout s digitalizací na místě?

Tempo inovací neustále zrychluje. Digitalizace a inteligentní automatizace (IA) je nejen trendem, ale i nutností pro každou organizaci, která si přeje zůstat konkurenceschopná.

Digitalizace a automatizace musí být oblastí řízenou top managementem firmy.

Přesto se mnoho firem potýká s kritickým problémem: Investují obrovské sumy do systémů pro digitalizaci, ale následně se jim nedaří využít jejich plný potenciál.

Často první vlna a nadšení z digitalizace firemních procesů končí prvním projektem „na klíč“. Taková situace vede nejen k promarnění investic ale často i ke ztrátě nabité konkurenční výhody.

Jak zůstat z hlediska řízení firmy v plném focusu na business a prosperitu, a přitom řídit a podporovat rozvoj digitalizace a automatizace?

Složte si správně kompetenční tým. Vyberte lidi s chutí a inovativním myšlením a vsaďte na pravidelnost!

Past nečinnosti: Neustále hledejte nové nápady

 • Dynamický svět technologií a obchodních modelů vyžaduje neustálé hledání nových nápadů a přístupů. Stagnace znamená ztrátu. Každý den, který vaše organizace nevyužívá technologie k maximalizaci efektivity a inovací, je ztracenou příležitostí.

Neodkládejte pravidelné hodnocení: Klíč k udržitelnému rozvoji

 • Pravidelné hodnocení vašich digitalizačních námětů není jen rutinní úkol; je to nezbytnost. Zjišťování slabých míst, identifikace oblastí pro zlepšení a přizpůsobení strategií v reálném čase jsou základními pilíři pro udržení vašich projektů v pohybu a zamezení jejich "zamrznutí". A i když Váš tým nepřinese na pravidelnou schůzku nápad, který je hodný realizace i přesto byla schůzka důležitá a podporuje kontinuitu.

Přijměte odpovědnost: Nezbytný krok k zajištění úspěchu

 • Stanovení jasných odpovědností a hodnocení je důležité. Je to o životě a smrti vašich digitalizačních iniciativ. Nenechte nadšení a iniciativu zvolených lidí ani projekty a investice ztroskotat na nedostatku řízení a kontroly. Bez odpovědnosti za rozvojové iniciativy a aktivity není úspěchu. Zkuste úspěch hodnotit s nekompromisní přísností. Zároveň ale s podporou a zájmem nejvyššího vedení firmy.

Základem je dobře fungující kompetenční tým pro digitalizaci

Správná skladba vašeho kompetenčního týmu je zásadní pro úspěšné přežití iniciativy kontinuálního vývoje. Tým, který zahrnuje zástupce z obchodu, operativy a IT, musí proaktivně hledat nové nápady a reagovat na „šum v kanceláři“ a zároveň rychle reagovat na výzvy a využívat příležitosti. Bez správně složeného a fungujícího týmu se vaše digitalizační úsilí nevyhnutelně zasekne.

Tým by měl být schopen pokrýt následující klíčové role:

 • Leader: Zajištění koordinace mezi všemi členy týmu a spojení s ostatními odděleními organizace.
 • Business/Operations: Identifikace možností pro transformaci a automatizaci procesů, sběr požadavků a komunikace s uživateli.
 • Technický tým (IT): Zajištění funkčnosti a bezproblémového provozu technologií, správa a monitoring.
 • Vývojářský tým: Vývoj a implementace řešení, příprava prostředí pro vývoj a údržba technických znalostí.
 • Analytický tým: Analýza procesů, návrh řešení, hodnocení ROI a testování aplikací.

A možná začnete jednoduchou úvahou:

 • Za obchod, ať je v týmu Pepa Vomáčka, který ví, co potřebuje pro rychlejší tvorbu nabídky, konkurenceschopnost a vydělal tak více peněz = splnil cíle
 • Za operations (vnitřní procesy) bude prima, pokud v týmu bude Jarka Okatá, která dobře zná každodenní fungování lidí a dokáže reagovat nápady, co se musí stát, aby dokázali obchodu poskytovat rychleji požadované vstupy.
 • Za IT by tam měl být Honza Pečený, protože ten má přehled o naší infrastruktuře a programovém vybavení a rovnou dokáže na nápady reagovat, zda lze řešit vlastní silou a existující technologií. Zda je to v rozsahu změna nebo větší zásah do technologie – projekt.

Akce, ne slova

Výzva je jasná: Pokud cítíte, že Vám mrzne pod nohama, překonejte stagnaci a proměňte své investice do digitalizace v úspěch. "Zamrznutí" v digitalizaci není jen ztrátou peněz; je to ztráta rozvoje s dopadem na budoucnost vaší organizace. Je čas jednat, neustále inovovat, pravidelně hodnotit a přijímat odpovědnost.

OK, ale přesto chcete s rozjezdem takového týmu pomoc?

Jsme dlouhodobým partnerem na cestě digitalizace. Snažíme se překročit běžné očekávání a poskytovat podporu, která zahrnuje případnou facilitaci práce vašeho kompetenčního týmu, zavedení kontinuity vývoje a rozvoj interních kapacit prostřednictvím našich edukačních programů. Společně můžeme překonat výzvy a využít příležitosti, které přináší dynamické digitální prostředí. Chceme partnerství, které sahá za hranice jednorázových projektů, s cílem zajistit, aby vaše investice do digitalizace měli trvalou hodnotu.

Mohlo by vás zajímat

Potřebujete pomocnou ruku? Ozvěte se!