22.2.2023

Nestrukturová data za vás vyřeší inteligentní automatizace

Zjistěte, jak automatizace zpracování dokumentů může vaší organizaci ušetřit čas a peníze – od Quick Capture až po Digitální podatelnu.

Zjednodušené třídění a klasifikace dokumentů pomocí umělé inteligence

Mnoho organizací čelí správě velkých objemů nestrukturovaných dat. Potýkají se s problémy neefektivního ručního zpracování dokumentů, což vede k chybám, zpožděním a zvýšeným nákladům.

Řešením je využití strojového učení.

Ve videu Jesper ukazuje třídění sady 124 dokumentů a následné sestavení klasifikačního modelu.

Velmi podobně můžete postupovat i v rámci vašich projektů. Jakmile se naučíte přidávat nové typy dokumentů, značně tím urychlíte digitalizaci vaší organizace. 

Quick Capture – snadné zavádění nových dokumentů pro zpracování

Extrakce dat byl donedávna náročný proces, který vyžadoval pokročilé technologie a odborné znalosti. Přitom digitalizovaná data umožňují organizacím dělat informovanější a rychlejší rozhodnutí.

Quick Capture je proto navržen tak, aby umožnil i netechnickým uživatelům (citizen developer) vytvářet vlastní projekty. Po několika školeních pak dokážete:

  • přidávat nové typy dokumentů
  • definovat nové pracovní postupy (včetně validace)


S budováním kompetencí pomáháme prostřednictví workshopů, na kterých řešíme reálné potřeby daného týmu (podívejte se na průběh).

Digitální podatelna: potenciál pro vaši organizaci je obrovský

Nedaří se vám rychle a efektivně roztřídit došlou poštu do správného oddělení nebo ke správné osobě? Máte obavy o bezpečnost citlivé pošty?

Digitální podatelna je automatizovaný systém, který přijímá a zpracovává fyzické i elektronické dokumenty z různých zdrojů. Jedná se o moderní řešení, které organizacím pomáhá spravovat velké objemy příchozích dat.

Podatelna vám pomůže:

  • centralizovat informace, zefektivnit procesy a zlepšit spolupráci, což vede k vyšší míře spokojenosti zákazníků
  • ušetřit čas a peníze pomocí automatizaci zpracování dokumentů, minimalizaci chyb a eliminaci procesů založených na papíru (což zvyšuje bezpečnost dat)
  • zvýšit návratnost investic tím, že poskytuje přístup v reálném čase ke kritickým informacím, které organizacím umožňují optimalizovat procesy a činit informovaná rozhodnutí (což vede ke zvýšení produktivity, snížení provozních nákladů)

Podívejte se na související reference, kde už podatelnu používají:


Zhodnoťte současný stav


Začněte tím, že provedete audit interních systémů. Zjistíte jejich silné a slabé stránky a posoudíte (ne)propojenost s ostatními podnikovými nástroji jako je DMS, CRM nebo HR.

Na základě zjištění lépe identifikujete klíčové oblasti pro zlepšení.

Rádi vám s tím pomůžeme.

Autor: Tomáš Dolejš (LinkedIn)

Mohlo by vás zajímat

Potřebujete pomocnou ruku? Ozvěte se!