Kofax RPA

Automatizace zpracování informací

Jak to funguje / co to řeší?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation – RPA) je odvětví IT umožňující vytvořit tzv. digitální pracovníky, s jejichž neúnavnou pomocí usnadňujete svým zaměstnancům jejich denní rutinní práci a tím je zajištěno dosažení vyšší efektivity. Zároveň dokážou softwaroví roboti velmi snadno integrovat různé systémy a datové zdroje mezi sebou bez složitého a časově náročného programování. Roboti běží neúnavně na serveru dle požadovaného času bez přestávek na cigaretu.

Klíčové výhody

 • Koncepce Kapow přináší jak business analytikům možnost rychle a efektivně navrhovat inteligentní roboty bez nutnosti programování, tak programátorům mocný nástroj pro vývoj funkcí, které by museli jinak dlouho a složitě programovat.

 • Inteligentní roboti zjednodušují shromažďování důležitých obchodních dat za zlomek běžného času, díky čemuž lze tato data okamžitě využít v každodenních obchodních rozhodnutích.

 • Dosáhnutí maximální provozní výkonnosti svých zaměstnanců začleněním robotické rychlosti, inteligence, výkonnosti a kvality do svých podnikových procesů.

 • Zbavení zaměstnanců opakujících se úkolů, aby mohli své schopnosti věnovat činnostem, které vyžadují přemýšlení a jejich know-how.

 • Zpracování procesů vždy roboticky přesným a stejným způsobem – výsledkem budou kvalitnější a spolehlivější výstupy.

Pro koho je vhodný

Robotizace se vyplatí ve všech společnostech, kde je třeba:

 • Využít nezaplatitelné znalosti a zkušenosti zaměstnanců pro sofistikovanou práci a zbavit je manuální opakující se činnosti.
 • Zamezit nekontrolovanému nárůstu zaměstnanců, nebo naopak zefektivnit náklady na celkovou produktivitu a výkon.
 • Získávat data z mnoha systémů nebo veřejně dostupných online zdrojů.
 • Migrovat, nebo přenášet data mezi nesourodými systémy a datovými zdroji.
 • Co nejrychleji reagovat na zákaznické požadavky, nebo situaci trhu.
 • Automatizovat klíčové obchodní procesy.

Typickými uživateli robotizace jsou logistické společnosti, které denně automatizují zpracování objednávek dopravy, společnosti poskytující finanční služby, které na svých back office odděleních zpracovávají návrhy smluv, posouzení risku, řešení událostí plynoucí z jejich činnosti a podobně. Robotizace je však obecným nástrojem pro všechny společnosti, které hledají větší efektivitu a snížení nákladů na pracovní sílu nebo snadnou integraci relativně neslučitelných systémů a datových zdrojů.

Software pro robotizaci Kofax RPA vám umožňuje sestavovat, zavádět a spravovat automatizované softwarové roboty, kteří komunikují obousměrně s interními podnikovými systémy, webovými servery a portály, desktopovými aplikacemi a dalšími zdroji dat, aniž by byla zapotřebí rozhraní API a složitý kód. Konečným důsledkem jsou neomezené možnosti získání a zpracování dat z externích i interních zdrojů a automatizace v podstatě všech hlavních i podpůrných kancelářských procesů jednoduchým nasazením inteligentních robotů aplikujících podnikovou logiku a pravidla. Hladká integrace a bezproblémová implementace přináší vyšší produktivitu, provozní výkonnost a brzkou návratnost investic (ROI).

Chcete se dozvědět ještě více

Využijte níže uvedený kontaktní formulář. Naši certifikovaní specialisté s vámi prodiskutují vaše myšlenky a nápady jak a kde robotizaci využít, nasdílí s vámi své bohaté zkušenosti a zároveň vám jednoduchým způsobem předvedou fungování řešení v praxi.
 

Ukázka produktu