Style Guide

Grafické podklady pro partnery či tisk
Barvy

Primární barvy Infomaticu

Oranžová #ff8000
Modrá #0088ff
Černá #181818
Typografie

Font a jeho použití

Inter 700 Bold 80

Inter 700 Bold 54

Inter 700 Bold 28

Inter 700 Bold 24

Inter 700 Bold 22
Inter 700 Bold 20
Inter 700 Bold 16
Inter 400 Normal 20
Link
Inter 400 Normal 16
Link
Inter 400 Normal 14
Link
Tiny Text
Tiny Link
Inter 700 bold 14