t Software

Kofax TotalAgility

Snadné procesní řízení pomocí Kofax BPM

Jak to funguje / co to řeší?

Kofax Total Agility je integrovaná sada programů pro řízení obchodních procesů, která umožňuje navrhování, realizaci a následný monitoring a optimalizaci procesů prostřednictvím dvou uživatelských rozhraní, kterými jsou Kofax BPM Builder a Kofax BPM Workspace. Builder je uživatelsky intuitivní vizuální prostředí určené pro modelování, navrhování, simulaci a testování firemních procesů. Procesní toky jsou vytvářeny graficky pomocí jednoduchého přesouvání prvků (tzv. drag-and-drop), což podporuje rychlejší vytvoření a realizaci modelů a zavedení do praxe s nulovou nutností kódování. Narozdíl od toho Workspace uživateli umožňuje vytváření podmíněná pravidla nad rámec stavby schématu, tzn. například dokáže vytvořit konkrétní úkol, přiřadit jej danému pracovníkovi po dokončení některé fáze procesu, sleduje a analyzuje také reálné stavy, jejích fáze a dokáže upozornit na překročení normy, zpoždění nebo blížící se kritickou situaci. 

Klíčové výhody

  • okamžitá modelace procesů
  • intuitivní prostředí s nulovým kódováním
  • skvělá integrace s dalšími systémy
  • efektivní monitoring a analýza všech stavů 

Pro koho je vhodný

Produkt Kofax Total Agility je vhodný pro společnosti, které chtějí mít kvalitně zmapovaný svůj procesní systém a šetřit tak náklady na řešení krizových problémů a nákladné analýzy na zlepšení efektivity chodu firmy. Může se jednat o korporátní společnosti z finanční sféry, výrobní závody, státní správu nebo společnosti zabývající se např. logistikou nebo prodejem.  

Chcete se dozvědět ještě více

Tento produkt souvisí s řešením: Procesní řízení