26.6.2023

Co je inteligentní automatizace procesů?

Automatizace je bezesporu další velkou revolucí v podnikání. Pokud zvážíme, jaké možnosti již brzy přinese zapojení GPT technologie do firemní automatizace, jistě mezi námi není nikdo, kdo by pochyboval. S řadou možností, které automatizace nabízí, je ale využití jejího potenciálu prokazatelně náročné. Jak v technologické rovině, tak ve správné adopci na nový digitální věk. Problém ještě zhoršuje nesystematické přijímání řešení náročných na údržbu - včetně robotické automatizace procesů neboli RPA.

Ačkoli RPA může připravit půdu pro rychlá vítězství a zlepšení, samozřejmě pokud ji organizace vhodně nasadí, má přirozená omezení, která ji činí pro rozsáhlou automatizaci podnikových procesů nevhodnou. RPA ovlivňuje pouze práci mezi počítačovými systémy a uživatelskými rozhraními a nemůže snadno reagovat na okolnosti mimo rámec svého přísného nastavení založeného na pravidlech.

Firmy se dnes již nemohou spoléhat na strategii automatizace, která nabízí pouze pomalé, postupné zavádění nových procesů a řešení. Stejně jako dnes končí doba nejlepších aplikací na HR, Onboarding, Vyúčtování, dosaďte si sami… Lineární a jednoúčelová řešení začínají být jednoduše out. V rámci digitálního prostředí, které prochází neustálým přetvářením a zdokonalováním, je nezbytné investovat do automatizačních řešení, která sjednocují v rámci platformy lidi, aplikace a klidně i roboty a umožňují přechod od striktního spoléhání se čistě na RPA.

Inteligentní automatizace neboli IA se nalézá v centru tohoto úsilí o celkovou orchestraci procesu. IA není pouhou umělou inteligencí nebo RPA, ale něčím víc - je řešením nové generace, které by mohlo podnikům umožnit plně automatizovat 50 % a více veškeré práce, kterou vykonávají.

Co je IA, co zahrnuje a proč by vaše firma měla co nejdříve zvážit investici do těchto pokročilých řešení?

Vysvětlení inteligentní automatizace procesů

IA není jediná technologie - je to kombinace více automatizačních nástrojů do širší, ucelené strategie, která podnikům umožňuje dělat více, s menšími náklady. IA zahrnuje jak zásadní přehodnocení způsobu, jakým vaše týmy procházejí určitými procesy, tak nasazení nových nástrojů, které nadále eliminují potřebu lidského vstupu při opakujících se úkolech. Místo pouhé automatizace jednoho nebo dvou kroků procesu může IA změnit pracovní postup od začátku až do konce.

A co je ještě důležitější? IA zahrnuje technologie, jako je strojové učení a umělá inteligence, které na základě dat vyhodnocují a i navrhují, jak by měl proces dále pokračovat. A následně, na základě předchozí práce, provedly změny svých vlastních postupů. Díky IA lze některé pracovní postupy kompletně vyjmout z rukou zaměstnanců.

Pokud se vám zdá, že zavedení IA je složitý a zároveň rozsáhlý projekt, nemýlíte se, takový opravdu je. Pro firmy, které do IA vhodně investují, nevnímají digitalizaci jako projekt na klíč a učí se ze získaných poznatků, je to však úsilí, které se jim může časem nesmírně vyplatit.

Inteligentní automatizace vs. RPA: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zejména v podnicích, které již investovaly do RPA, panují nejasnosti ohledně rozdílu mezi inteligentní automatizací procesů a robotickou automatizací procesů.

RPA je součástí IA pro automatizaci pracovních postupů založených na pravidlech. RPA se zastaví, když řešení může potenciálně selhat a vyžadovat zásah nebo rozhodnutí zaměstnance. Takovou složitost by nebylo možné vyřešit pouze pomocí RPA. IA v rámci celkové platformy vnáší do automatizace další technologie, čímž dokáže automatizovat end-to-end procesy chytrou kombinací technologie, lidské interakce a business pravidel. Firma získává výhody plynoucí z využití dalších technologií, jako je inteligentní zpracování dokumentů, zpracování nestrukturovaného obsahu z různých zdrojů informací nebo analýzy dat pro získání poznatků o procesech.

Jako prvek inteligentní automatizace je robotická automatizace procesů zásadní oblastí, na kterou se zaměřuje. Je však jen jedním z příspěvků k rozsáhlejší metodice změny způsobu práce.Jaké jsou klíčové prvky inteligentní procesní technologie?

RPA je každopádně pouze jednou ze součástí inteligentní automatizace procesů. Existují potenciálně desítky různých specifických aplikací automatizace, které spadají do několika kategorií. RPA automatizuje procesy založené na pravidlech v rámci uživatelských rozhraní a podnikových systémů, jako je úprava databáze nebo přesun informací z jednoho systému do druhého. Mezi další prvky automatizace pak například patří:

  • Strojové učení (Machine-learning) -  V rámci IA hraje strojové učení zásadní roli, protože umožňuje podnikům identifikovat vzory v datech, která jsou často velmi nestrukturovaná. Firma může například využít nástroje strojového učení ke zlepšení ročních a čtvrtletních prognóz tím, že získá poznatky z historických údajů o prodeji.
  • Zpracování a generování přirozeného jazyka. Počítače se stále zdokonalují v porozumění textovým vstupům a jejich převodu na akce bez zásahu člověka. Tyto nástroje mohou na základě shromážděných dat dokonce generovat text. V budoucnu by tento princip mohl znamenat automatizaci většiny klíčových funkcí reportingu.
  • Generativní umělá inteligence - Myslím, že můžeme s jistotou říci, že na konec roku 2022 budeme vzpomínat jako na okamžik, kdy jsme si uvědomili, že velká část toho, o čem se po desetiletí fantazírovalo ve sci-fi, přišla. Platforma inteligentní automatizace Kofax TotalAgility (KTA) využije generativní umělou inteligenci, aby umožnila lidem z operations i citizen vývojářům vytvářet více za kratší dobu - pomocí přirozeného jazyka. Pomůže jim začít, orientovat se v platformě low-code a navrhne, co automatizovat. Stačí říct KTA, co potřebujete, a ona udělá zbytek: procesy, datové modely, formuláře uživatelského rozhraní a modely extrakce dokumentů - během několika sekund. Profesionálním vývojářům pomůže Generative AI s výše uvedeným, a navíc s tvorbou testovacích případů, optimalizací datového modelu, analýzou dopadu změn a dalšími činnostmi.  

Stále si myslíte, že je to sci-fi? Věřte, že stejnou rychlostí jako společnost OpenAI byla schopna, za 2 měsíce získat prvních 100 milionů registrovaných uživatelů, i my v INFOMATIC máme v lab prostředích první vzorky zapojení GPT do procesů a jednáme s prvními klienty o jejich bezpečném nasazení do každodenního života.

Pochopení výhod IA

Proč se mnoho podniků rychle přeorientovává na IA a automatizaci procesů? Jedním z důvodů je tempo změn: firma, která není připravena tyto technologie přijmout, by mohla v blízké budoucnosti pocítit silnou konkurenční nevýhodu.  

Mezi další klíčové výhody adopce inteligentní automatizace patří:

  • Snížení nákladů na podnikání. S vyšší mírou automatizace přichází více příležitostí přesunout dosavadní náklady na mzdy do oblastí, kde mohou přinést největší užitek. Konkrétně místo nudných a rutinních úkolů do práce s vysokou hodnotou, která vyžaduje lidskou intuici.
  • Lepší výsledky směrem ke spotřebitelům. IA přináší zlepšení v zákulisí firmy, ale dokáže také generovat rychlejší a konzistentnější výsledky pro zákazníky.
  • Méně nákladných chyb. Díky menšímu počtu lidských vstupů a pokročilému strojovému učení a zapojení RPA robotizace do automatizace částí celkových procesů se odstraní mnoho chyb a ušetří čas. Odpadá totiž proces jejich dohledávání a opravování.
  • Zjednodušená správa a dohled s jasnými auditními stopami. Propojená povaha IA a její robustní možnosti vytváření auditních záznamů znamená, že je snadné vysledovat proces od začátku do konce.

Tyto výhody může využít mnoho odvětví. Mezi nejvýznamnější oblasti s potenciálem pro toto široké spektrum technologií patří zdravotnictví, pojišťovnictví, bankovnictví a finanční služby, transport a logistika a obecně B2B prodej. Ale také mnoho interních oddělení v rámci jakéhokoli podniku, například finanční účtárny.

Protože IA zahrnuje tak rozmanitou sadu nástrojů, je vhodná pro podniky pracující ve velkém měřítku, které sledují příležitosti pro rychlejší, konzistentnější a hodnotnější pracovní výstupy.

Jak přijmout filozofii inteligentní automatizace procesů?

Samozřejmě nelze jen zakoupit software a okamžitě „odemknout“ jeho výhody. Vaše firma musí dojít k rozhodnutí automatizovat a následně si stanovit jasně definované a dosažitelné cíle.

  • Které procesy potřebují nejvíce práce?
  • Která zlepšení by hmatatelně ovlivnila váš hospodářský výsledek?
  • Jaké změny cestou digitalizace nejvíce ovlivní každodenní chování lidí?

Než podniknete první kroky, pochopte svůj konečný stav. Vyvíjejte a nasazujte PoC (Proof of Concept) a MVP (Minimal Viable Product), které vám umožní na dosažení těchto cílů pracovat. A poté je zdokonalujte a zvyšujte jejich komplexnost tak, jak budou vaše týmy odborné znalosti v oblasti automatizace získávat.

Mé doporučení? Sázejte na vlastní lidi a nechte je v rámci nových technologií zlepšovat. Oni vám to vrátí v rychlejší adopci digitalizace a nasazení inteligentní automatizace uvnitř vaší organizace. Inteligentní automatizace, či obecně digitalizace není projektem na 3 nebo 12 měsíců. Je to nová doba, ve které musíte začít fungovat a žít, aby vám „neujel vlak“.

Zásadním krokem je výběr správných dodavatelů inteligentní automatizace procesů. V rámci rozšiřujícího se trhu se musíte pečlivě podívat na to, co jednotlivá řešení nabízejí. S platformou inteligentní automatizace Kofax získávají podniky širokou sadu nástrojů. Ta zahrnuje spektrum od inteligentního zpracování obsahu, přes workflow automatizaci, přes různé vychytávky v podobě biometrických podpisů, ověřování podvodů na fotkách a dokumentech, přes generování vlastních dokumentů až po holistické sjednocení automatizovaného ekosystému. Získejte klíčové informace o efektivitě svých procesů a nasaďte nové nástroje, které pomohou vašim týmům pracovat chytřeji.

Vzhledem k tomu, že se dnes objevuje tolik nových technologií, je pro včasné dosažení konkurenční výhody nezbytné dostat se do první linie. Příležitosti ke zlepšení jsou neomezené - od začlenění aplikací strojového učení až po rozšíření funkcí RPA do zcela jistě nově nastupující vlny automatizace pomocí generativní AI.

Vyhodnoťte, jak váš podnik přistupuje k automatizaci, a zvažte, kam by IA měla vstoupit do vašich strategií a plánů na zajištění budoucnosti.

A na závěr? Snad jsem Vás ve zkratkách příliš nemátl, ale přeci jenom… IA = Intelligent Automation. AI = Artificial Intelligence.

Přeji šťastnou ruku ve vašich budoucích rozhodnutích o digitalizaci!

Autor: Tomáš Dolejš (LinkedIn)

Mohlo by vás zajímat

Potřebujete pomocnou ruku? Ozvěte se!