Zefektivnění ocelářského gigantu: 600+ příležitostí k digitalizaci

Business analýza

Vítkovice Steel hledá cestu k digitalizaci svých pracovních postupů, aby se stala odolnou vůči nepředvídatelným změnám a zvýšila efektivitu i spokojenost zaměstnanců. Společně jsme vypracovali strategii digitální transformace, která identifikovala příležitosti k automatizaci procesů a vytvořila roadmapu pro následující projekty.

17
Zapojených oddělení
38
Workshopů a 112 hodin výzkumu potřeb digitalizace
600+
Příležitostí pro automatizaci rozdělených do kategorií QuickWins, Projekty nebo Nice-to-have

Vize: stát se bezpapírovou organizací

Vítkovice Steel se chtějí stát digitálním podnikem, který bude:

 • odolný vůči nepředvídatelným změnám (COVID-19)
 • připravený na práci na dálku
 • vysoce efektivní kvůli automatizaci procesů
 • zvyšovat spokojenost zaměstnanců (a tím snížit fluktuaci)


Organizace byla v přípravné fázi a hledala dodavatele, který by navrhl potřebné kroky k digitální transformaci a pomohl s výběrem technologií.

Potřeba sjednotit cíle, požadavky i očekávání

Mezi hlavní cíle Vítkovice Steel patřila digitalizace pracovních postupů pro různé oddělení a typy dokumentů. Současně bylo důležité dodržování právních, účetních, certifikačních a bezpečnostních norem.

Problémy

 • rozdílné vnímání pojmu digitalizace
 • tlak na zefektivnění provozu
 • vágně definované cíle projektu
 • roztříštěnost předchozích pokusů o digitalizaci


Klíčové požadavky

 • Zpracování různých typů souborů PDF, Word, Excel a obrázků s nastavením verzí, schvalováním a přístupovými právy
 • OCR nebo skenování a přiřazování čárových kódů
 • Integrace digitálních podpisů, časových razítek, šifrování a synchronizace
 • Řešení nezávislá na platformě pro koncové uživatele
 • API pro integraci s jinými systémy (např. IFS ERP).
 • Upřednostňování on-premise řešení s možností dodání hardwaru nebo cloudového řešení
 • Řešení pro zálohování a obnovu pomocí interních systémů

Nesourodé projekty

Dřívější snahy o digitalizaci vedly k různorodým projektům, které měly lokální úspěchy. Proto hledali ucelené řešení, které by co nejvíce propojilo vynaložené úsilí a vytvořilo synergii.

„Náš cíl není digitalizovat za účelem snížení počtu zaměstnanců, ale aby procesy byly více efektivní a naši lidé mohli pracovat na úkolech s vyšší přidanou hodnotou.“

Kateřina Nogolová
Member of the Board, Vítkovice Steel

7-měsíční iterativní průběh

Navrhli jsme postup pro definování digitální strategie prostřednictvím analýzy jednotlivých oddělení.

38 workshopů pro definování procesů

Vytvořili jsme sérii interaktivních workshopů. Záměrem každého z nich bylo odhalit specifika daného oddělení a současně najít příležitosti vedoucí napříč celou organizací.

Společný kooperativní přístup:

 • umožňuje zapojit koncové uživatele s největším vhledem do procesů
 • vizualizuje složitost procesů a jejich prioritizaci
 • přispívá ke shodě v týmu nad cíli a dopady automatizace
 • zvyšuje pravděpodobnost přijetí změn projektu (a tím i jeho úspěch)


Kromě definování procesů tyto workshopy také poukázaly na další příležitosti — zdůraznily třeba význam posílení interní komunikace pro plánované změny.

Analýzou prošlo 17 oddělení

Naslouchali jsme jednotlivým členům vybraných oddělení, která zajišťují celý proces nákupu, výroby, expedice, kvality i reklamací. Zapojili se:

 • Quality Management
 • Controlling
 • Plánování
 • Logistika
 • Obchod
 • Účtárna
 • Nákup
 • Právní
 • IT
 • a další...

Hledali jsme souvislosti, kde existují bariéry a sila bránící rychlejší komunikaci.

„Workshopy byly důležité pro získání informací od skutečných uživatelů, kteří mohli vyjádřit své každodenní problémy. Tento kolaborativní přístup pomohl přesněji určit skutečné potřeby a vedl k lepšímu porozumění napříč týmy.“

Pavel Vraj
Business Analyst, INFOMATIC

Přes 600 nalezených příležitostí

Komplexní zkoumání napříč celou organizací odhalilo potenciální možnosti automatizace, které přinesou značné úspory a efektivitu. Mezi těmito příležitostmi byly i klíčové end-to-end procesy, které:

 • propojují více oddělení najednou a tím násobně zvyšují efektivitu
 • jsou často náročné na úvodní zpracování velkého množství dat a dokumentů

Procesy se prioritizují na Mapa příležitostí do čtyř kvadrantů:

 • QuickWins
 • Projekty
 • Nice-to-have
 • Ignorovat

Pro každé ze 17 oddělení tak vznikla unikátní mapa procesů, které můžou být postupně automatizovány pomocí různých technologií.

Strategický plán: ucelený přístup k digitalizaci

Výstupem business analýzy byla dva strategické dokumenty.

První detailně popisuje příležitosti všech 17 oddělení a jejich připravenost na digitalizaci.

Druhý obsahuje manažerské shrnutí a metodické doporučení pro následné změny.

Klíčové výstupy

 • roadmapa navazujících digitalizačních projektů
 • prioritizace procesů podle QuickWins, Projekty nebo Ignorovat
 • definice klíčových end-to-end procesů
 • odhady nákladů pro jednotlivá řešení
 • podklady pro budoucí dodavatele
 • doporučení technologií

Příklad: zadání pro výběr BPM

Rozdělení digitální transformace na fáze umožnilo Vítkovicím zaměřit se na nejnaléhavější potřeby.

Rovnou proto spustili výběrové řízení na BPM nebo pořízení odolných tabletů do výroby.

Strategie digitalizace

Když potřebujete digitalizovat, ale nevíte, odkud začít.

Zjistit více
„Zaměřili jsme se na vytvoření strategického plánu digitální transformace organizace Vítkovice Steel. Identifikací příležitostí pro automatizaci s vysokým dopadem jsme pomohli přijímat informovaná rozhodnutí, která v dlouhodobém horizontu maximalizují efektivitu a konkurenceschopnost.“

Tomáš Dolejš
CEO, INFOMATIC

Chcete také uspět?
Napište nám

Mohlo by vás zajímat