DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FINANČNÍCH PROCESŮ

„Pro naše manažery nikdy nebylo snazší schvalovat faktury.“

Vzhledem k tomu, že objem faktur meziročně narůstá, ocitlo se účetní oddělení výrobce optických produktů Meopta – optika, s.r.o. v situaci, kdy bylo zahlcené časově náročnou manuální prací. Pomocí technologie Kofax TotalAgility automatizovala společnost Meopta celkový proces zpracování a schvalování faktur. Automatizace vedla ke zvýšení produktivity, zkrátila dobu schvalování na polovinu a zamezila 30% nárůstu počtu zaměstnanců ve finančním oddělení.

Co jsme hledali?

„Naše roční objemy faktur rostly meziročně zhruba o 10 procent a my jsme věděli, že pokud budeme i nadále spoléhat na manuální procesy, budeme muset zvýšit počet zaměstnanců finančního oddělení.”

„Abychom tuto výzvu vyřešili, hledali jsme způsob, jak zefektivnit a automatizovat pracovní postup schvalování faktur od začátku až do konce.”

Radim Klásek
ředitel IT oddělení

Meopta – optika, s.r.o.

Firma Meopta sídlící v Přerově v České republice je mezinárodní společností s bohatou tradicí vývoje, výroby a montáže optických, optomechanických a optoelektronických produktů světové třídy. Společnost Meopta zaměstnává 2 200 lidí a provozuje výrobní zařízení v České republice a ve Spojených státech.

www.meopta.com

  • 50% rychlejší zpracování
    faktur
  • -30% náklady na zaměstnance
  • 1* splnění cílů
    projektu
  • Přínos čas pro jiné
    aktivity

Jak nám řešení pomohlo?

„Zaměřili jsme se na řešení, které by mohlo růst s našimi automatizačními ambicemi, a řešení INFOMATIC založené na Kofax TotalAgility splnilo dokonale tento požadavek.”

Protože proces schvalování faktur byl fyzickým předáváním papíru, bylo pro společnost Meopta mimořádně obtížné sledovat, v jakém stádiu schvalování se faktura nacházela - zejména pokud tuto fakturu potřebovalo více manažerů. Výsledkem bylo, že občas trvalo zpracování faktury až dva týdny. Kromě toho vždy existovalo riziko ztráty či zapadnutí časově citlivých faktur, což zvyšovalo riziko, že společnost bude vystavena finančním sankcím za opožděné platby svým dodavatelům.

„Eliminace opakující se, časově náročné manuální práce je více než jen úspora na spodním řádku nějakého výkazu. Využití automatizace znamená, že můžeme osvobodit naše lidi, aby trávili více ze svého pracovního dne uspokojujícími činnostmi, které přinášejí přidanou hodnotu - což nám dává klíčovou výhodu na trhu talentů, protože se neustále zvyšuje konkurence hledající pracovníky mezi Mileniály.“

 

Přečíst celou případovou studii