Automatizace až 18 tis. dokumentů z 10 poboček

Digitální podatelna

Centropol s využitím inteligentní automatizace zvládá zpracování dokumentů v podmínkách rychle se měnícího trhu s energiemi.

12 000
Dokumentů zpracujeme za měsíc (nárazově až 18 000).
2
Měsíce od začátku po spuštění ostrého provozu.
10
Poboček centralizujeme do jedné digitální podatelny.

Škálování správy dokumentů při rostoucí poptávce

Centropol je spokojeným klientem důvěřující Kofaxu od roku 2014. Zpočátku používali technologii Kofax Capture (KC) pro základní vytěžování dokumentů.

V posledních letech však došlo k prudkému nárůstu zpracování smluv v důsledku posunů na trhu s energiemi. Krátkodobé smlouvy se staly normou, což výrazně zvýšilo frekvenci komunikace se zákazníky a pracovní zátěž spojenou se správou dokumentů.

Zjistili, že od zákazníků dostávají dokumenty v různých formátech, které musí ručně rozdělovat, spojovat a rozlišovat o jaký dokument se jedná.

Když organizace čelila masivnímu přehodnocování smluv ve velmi krátkém časovém horizontu (2-3 měsíce), uvědomili si potřebu širší digitalizace a automatizace, aby tento nápor efektivně zvládali.

Postupem času se také stupňovala potřeba zpracovávat dokumenty z dalšího zdroje — e-mailu.

Protože Centropol klade velký důraz na poskytování špičkových služeb koncovým zákazníkům, potřeboval opět zrychlit interní procesy.

Návrh dlouhodobého řešení

Historické řešení Kofax Capture v průběhu let vyžadovalo řadu programátorských úprav na míru, což komplikovalo a prodražovalo budoucí rozvoj.

Pro důkladnou analýzu současného stavu jsme uspořádali společný workshop:

 • zmapovali jsme aktuální problémy při zpracování
 • rozkreslili nově potřebné procesy
 • navrhli budoucí řešení
 • pojmenovali rizika
 • definovali cíle

Implementace Kofax platformy pro inteligentní automatizaci

Centropol se v roce 2022 rozhodl přejít na variabilnější řešení, které umožňuje rychlejší rozvoj a digitalizaci celé organizace.

Jako BPM platformu pro inteligentní automatizaci si vybrali Kofax TotalAgility.

Klíčové benefity platformy

 • rychlé vytváření nových procesů pro digitalizaci
 • jednoduché rozšíření o další vstupní kanály
 • snadné přidávání nových typů dokumentů
 • tenký klient s webovým přístupem
Automatizovaný proces vstupu, digitalizace a kontroly dokumentů

Nenáročný přechod skrze Proof of Concept

Při zavádění nové technologie do organizace je vždy na prvním místě uživatel, kterého zapojujeme do celého procesu:

1. V úvodu jsme představili reálné demo nového řešení. Získali jsme rychlý feedback a provedli úpravy.
2. Proof of Concept (PoC) jsme následně vytvořili a nasadili v omezeném prostředí, aby bylo možné ověřit, že technologie funguje a naplní očekávání.
3. Implementace probíhala postupně tak, abychom s uživateli dále zjednodušovali procesy.

Agilnější přístup je ze strany uživatelů přijímaný velmi kladně.

Reporting: přehled zpracovaných dokumentů

Automatická klasifikace 26 typů dokumentů

V organizaci zpracovávají 26 rozdílných dokumentů a kdykoli můžou snadno přidat další. To považují za významný přínos.

Příklady dokumentů

 • Plná moc původního dodavatele
 • Žádost o ukončení smlouvy
 • Předsmluvní informace
 • ​​Všeobecné podmínky
 • Předávací protokol
 • Žádost o připojení
 • Čestné prohlášení
 • Hlavní smlouva
 • Ostatní přílohy
 • Faktura přijatá
 • Plná moc
 • Dopis

Strategie digitalizace

Když potřebujete digitalizovat, ale nevíte, odkud začít.

Zjistit více

Digitální podatelna změnila pravidla hry

Centropol v současné době využívá platformu Kofax, která automaticky zachycuje, identifikuje, transformuje a směruje příchozí komunikaci a dokumenty příslušným osobám a procesům v organizaci — je to moderní digitální podatelna.

Přechod na digitální systém správy dokumentů měl pro organizaci několik významných výhod:

 • Zvýšená dostupnost: dokumenty je možné zpracovat kdykoli a odkudkoli.
 • Snížení provozních nákladů: snížily se náklady na tisk, kurýrní služby a skladování.
 • Zlepšená uživatelská zkušenost: zjednodušené procesy zvýšily uživatelský komfort.
 • Úspora času: odstraněním správy papírových dokumentů se ušetřil drahocenný čas.
 • Jednotné prostředí: pro různé typy vstupních kanálů jsou dokumenty zpracovávány v rámci jednoho uživatelského rozhraní
 • Zvýšená bezpečnost: byly zmírněny ztráty dokumentů a nesprávné vyplňování v důsledku lidské chyby.

„Dosáhli jsme výrazného zlepšení efektivity, snížili náklady a hlavně jsme byli schopni nabídnout našim zákazníkům ještě lepší služby.“
Roman Procházka
Manažer ICT, Centropol

Budoucnost: kontinuální digitální transformace

Vedení nadále zkoumá možnosti dalšího rozvoje, například zavedení elektronického podepisování prostřednictvím Kofax SignDoc. Jednalo by se o další zrychlení procesu a tím i usnadnění práce jak zaměstnancům, tak zákazníkům.

Chcete také uspět?
Napište nám

Mohlo by vás zajímat