Zrychlili jsme zpracování faktur

Automatizace finančních procesů

Letiště Praha se neobejde bez nástroje na automatizované zpracování faktur, účtenek, dodacích listů nebo HR dokumentů. Tuto roli zastává platforma inteligentní automatizace Kofax s naším řešením Automatica DX. Zaměstnanci nemusí manuálně přepisovat a indexovat data do systému SAP.

Rychlejší zpracování dokumentů.
%
Data z faktur, účtenek a také HR dokumentů jsou v digitální podobě a bez chyb.
1
Řešení funguje jako datová pumpa do systému SAP, na kterém funguje celé letiště.

Letiště Praha využívá platformu Kofax na automatizované zpracování přijatých faktur a HR dokumentů. Zaměstnanci nemusí manuálně přepisovat a indexovat data do systému SAP.

Stovky dodavatelů, tisíce faktur, hodiny stereotypní práce

Zavedení softwaru od Kofaxu zjednodušilo zakládání přijatých faktur do sytému a díky funkci vyčítání odpadlo manuální přepisování informací z faktury do SAPu. Kofax umožňuje spojení faktury a příloh do jednoho souboru pomocí čárového kódu, vyčtení relevantních informací a předání elektronizované faktury do SAPu.

Kvalitě vyčítaných dat významně napomáhá schopnost Kofaxu se učit nové šablony. Šablony je možné nastavovat jako celek nebo systém učit individuální umístění hledaného textu.

Pokaždé, když do firmy dorazila pošta s fakturou nebo dodacím listem, tak ji:

 • zaměstnanci roztřídili,
 • označili dokument čárovým kódem,
 • naskenovali,
 • data manuálně přepsali do SAPu,
 • příslušný manažer v SAPu doklad schválil,
 • vydal pokyn k proplacení
 • a doklad putoval do archivu.

Pokud faktura přišla v elektronické podobě, odpadlo skenování. Zaměstnanci však stále manuálně přepisovali položky do SAPu. Proplácení dokladů kvůli tomu:

 • trvalo zbytečně dlouho,
 • docházelo při něm k chybám
 • a zaměstnanci neměli kapacitu na práci s přidanou hodnotou.
„Letiště Praha bylo v situaci, kdy dobře provedená automatizace rozváže zaměstnancům ruce. Z našich zkušeností je vhodným ukazatelem objem dokumentů. Pokud společnost zpracovává 10 tis. faktur ročně, opravdu není na co čekat. Automatizací firma totiž ušetří stovky hodin práce.“

— Tomáš Dolejš, CEO INFOMATIC

Dokumenty personálního oddělení

Letiště Praha využívá platformu inteligentní automatizace Kofax pro dokumenty v personální agendě, kam spadají např.:

 • pracovní smlouvy,
 • mzdové výměry,
 • smluvní dodatky,
 • propustky k lékaři,
 • doklady o školení BOZP.

I zde se osvědčila kombinace předávání scanu do SAPu s vyčítáním textu.

Více než 2 000 zaměstnanců, fluktuace, klasická pracovněprávní legislativa, přísné bezpečnostní předpisy. To všechno vedlo k tomu, že Letiště Praha potřebovalo digitalizaci i pro HR oblast,“ vzpomíná Dolejš.

Zásadní požadavek: kompatibilita se SAPem

Pro automatizaci ve finančním i personálním oddělení Letiště Praha bylo zásadní, aby návrh řešení nenahrazoval celofiremní SAP.

Právě v tom je síla Kofax TotalAgility. Jedná se totiž o univerzální platformu, která digitalizuje data z jakýchkoli zdrojů (papír, e-mail, formuláře, apod.) a propojí různé IT systémy. Může fungovat samostatně – zaměstnanci pak vše obsluhují přes rozhraní Kofaxu a firma přes Kofax navrhuje i optimalizuje proces schvalování dokumentů.

Platforma ale může být i doplňkem velkých IT systémů. Pak slouží jako výkonná datová pumpa pro aplikační srdce firmy, kterým v případě Letiště Praha zůstává SAP,“ vysvětluje Dolejš.

Fakturový workshop

Pomůžeme s digitalizací finančního oddělení.

Zjistit více

Řešení pro HR oddělení spolehlivě digitalizuje 50 typů papírových dokumentů

U HR dokumentů je situace mnohem jednodušší. Personalisté prozatím Kofax využívají jen jako digitalizační nástroj – příslušný HR dokument oskenují a dokument se uloží do zaměstnanecké složky v centrálním úložišti firmy.

Celkem Kofax pomáhá s 50 typy různých HR dokumentů, mezi které patří např.:

 • pracovní smlouva,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • podpisový vzor,
 • zápočtový list,
 • ověření spolehlivosti,
 • plná moc,
 • životopis,
 • překážky v práci,
 • dohoda o srážkách,
 • lékařský posudek,
 • kontrolní list home office.

V HR agendě je díky Kofaxu pořádek a personalisté na pár kliknutí dohledají jakýkoli dokument.


Platforma připravená na další rozvoj

Kofax TotalAgility má potenciál usnadnit oběh dokumentů napříč firmou – ať už vstupy pocházejí od dodavatelů, personálního oddělení, obchodníků nebo nákupčích. S Letištěm Praha řešíme například využití Kofaxu v oddělení údržby.

Digitalizace není projekt od března do srpna. Klíčem je změna chování lidí a Kofax funguje tak intuitivně, že dosažení této proměny podporuje,“ uzavírá Dolejš.


S automatizací zpracování faktur pomůžeme i vám

Pokud přemýšlíte nad digitalizací dokumentů nebo automatizací některého z firemních procesů, poradíme vám, jak začít. Ozvěte se a rádi vám představíme možnosti platformy Kofax TotalAgility®.

Chcete také uspět?
Napište nám

Mohlo by vás zajímat