Robotizace

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation – RPA) vám umožňuje zefektivnit vaše procesy vytvořením inteligentní pracovní síly (spolupráce zaměstnanců a inteligentních softwarových robotů).

Řešení postavené na technologii Kofax

RPA řešení eliminuje téměř všechny manuální činnosti s daty, a s podporou systémů pro řízení procesů automatizuje činnosti, které by jinak prováděli lidé, čímž se stává významným prvkem v celkové digitální transformaci procesů firem. Řešení INFOMATIC postavené na technologii Kofax vám umožňuje modelovat, testovat, zavádět a spravovat automatizované softwarové roboty, kteří komunikují obousměrně s interními podnikovými systémy, webovými servery, portály, desktopovými aplikacemi, databázemi a dalšími zdroji dat, aniž by byla zapotřebí propojující rozhraní API nebo nutnost složitého programování. Ve výsledku mohou společnosti rychle získat a transformovat ohromná množství dat z externích i interních zdrojů a automatizovat v podstatě všechny hlavní i podpůrné kancelářské procesy jednoduchým nasazením inteligentních robotů, kteří budou napodobovat akce uživatele včetně aplikace podnikových pravidel.

Hlavní přínosy

 • Stavba robota od prvního návrhu po provoz v produkčním prostředí trvá dny nikoliv týdny či měsíce.

 • Kalkulace měřitelných výsledků a návratnosti investice je snadná a transparentní díky jednoduché konfiguraci a flexibilnímu licenčnímu modelu.

 • Business analytici mohou rychle a efektivně navrhovat inteligentní roboty, a přesto je systém dostatečně otevřený, aby mohli přímo programátoři stavět vlastní řešení robotických aplikací.

 • Začleněním robotické rychlosti, inteligence, výkonnosti a kvality do svých podnikových procesů dosáhnete maximální provozní výkonnosti.

 • Své zaměstnance zbavíte časově náročných a opakujících se úkonů, a ti tak mohou své schopnosti vložit do činností, jež vyžadují jejich odbornost.

 • Výstupy získané z procesů díky robotizaci jsou přesnější, spolehlivější a bez lidské chyby.

Unikátní výhody

 • Bez programování

  Pro business analytika a zároveň výkonné pro vývojáře z IT

 • Serverová architektura

  Zaručuje centrální správu a souběžné spouštění robotů, včetně jejich distribuce, rozložení zatížení a škálovatelnosti

 • Integrované BI

  Detailní auditní logy umožňují důkladnou analytiku a správu běhu robotů

 • Komplexnost

  Díky integrovanému prohlížeči webu a nativní podpoře Excel, XML, JSON nebo PDF souborů odpadá nutnost dalšího licencování

 • Flexibilní licenční model

  Licencováno dle počtu souběžně pracujících robotů

 • Vlastní API

  Každý robot má automaticky své vlastní API (SOAP, RESTful, C#, Java)

Jak tedy identifikovat správné procesy pro RPA?

 • 1

  Manuální procesy, které jsou rutinní a stále se opakující

 • 2

  Přenosy dat, kde je složité (či nemožné), nebo časově náročné propojit zdrojový a cílový systém

 • 3

  Procesy, kde je nutné rychle reagovat na vznik požadavku

 • 4

  Procesy, kde dochází k chybovosti dat kvůli manuální práci

 • 5

  Procesy, které generují největší pracnost, nebo přestavují velkou finanční ztrátu