Case Management

Procesní řízení typu schválení faktury známe všichni, jak  ale postupovat v případě dynamického případového řízení, kdy je nutné kombinovat procesy a lidská rozhodnutí v daném okamžiku a vývoji situace?

Dynamické řízení případů vyžaduje řešení, které dokáže kombinovat definované procesy se znalostí zaměstnanců, kteří jsou schopni v  kombinaci s řešením efektivně koordinovat úkoly, procesy a služby s cílem dosažení pozitivního výsledku. Tato řešení často vyžadují velkou míru flexibility a přizpůsobení k zprocesování daného případu. Řešení INFOMATIC umožňuje pracovat se základním páteřním procesem a následně pomocí fragmentů procesu směrovat konkrétní případ dle daného vývoje situace. Typickým případem je procesní řízení ve zdravotnické organizaci. Zatímco definovaným a rutinním postupem lze řídit příjem pacienta do zařízení přes ambulanci, případové řízení a další směrování procesu potřebuje zdravotnické zařízení ve chvíli, kdy na základě vstupního vyšetření musí lékař rozhodnout o dalším vývoji konkrétního případu pacienta.

Klíčové výhody

  • Integrace lidí a procesů. Řešení INFOMATIC nabízí procesní nástroj umožňující účinnou podporu ad hoc řešení případů, které mají nepředvídatelnou povahu.

  • Zaměstnanci vytvářejí rozhodnutí na základě důvěryhodných podkladů. Řešení pro případové řízení poskytuje uživatelům data v kontextu různých business aplikací a  umožňuje činit rychlejší a kvalitnější rozhodnutí, řešení výjimek běžného zpracování a tím efektivnější vyřešení konkrétního případu.

  • Vysoká míra integrace do prostředí Microsoft aplikací. Kromě jiných aplikací třetích stran je řešení technologie Kofax vysoce integrované s  Microsoft aplikacemi Dynamics CRM, Dynamics AX, SharePoint, Exchange a Lync.

  • Plná podpora mobility. Celé řešení INFOMATIC je postaveno na moderní technologii, plně připravené splnit požadovaný přístup k případu z prostředí mobilních zařízení. Ať už přímou integrací do mobilní aplikace nebo formou HTML5 responsivního prostředí.