Co je to procesní řízení?

Procesní řízení organizací, které je známé také pod zkratkou BPM = Business Process Management, je dnes velmi populární v souvislosti s orientací firem a institucí na zákazníka a s neustálým tlakem na zvyšování efektivity jejich fungování.

Procesní řízení umožňuje provádět, monitorovat a optimalizovat velké množství procesů a informací za účelem zefektivnění čtyř základních ukazatelů řízení společnosti -> náklady, čas, kvalita a poskytovaný servis. Procesní řízení dnes slouží k řízení predikovatelných, ale i dynamicky se měnících, procesních postupů. Operátorům organizace nabízí jednotné pracovní prostředí, snadno propojitelné na různé firemní systémy.

Součásti procesního řízení

 • Modelace

  Analýza a optimalizace prostředí pomocí intuitivní modelace procesních diagramů, někdy známé pod pojmem procesní mapa nebo procesní síť.

 • Nastavení podmínek

  Automatické nastavení podmíněných pravidel s delegací na konkrétní oddělení či osobu v daném čase na daném místě, v určité fázi procesu.

 • Schvalovací proces

  Nastavení jednotlivých schvalovacích práv konkrétním oddělením či osobám v jednotlivých fázích procesů.

 • Monitorování norem

  Okamžité upozornění o anomáliích vůči nastaveným normám a pracovním standardům pro řídící pracovníky.

 • Vyhodnocení

  Monitoring a optimalizace aktivit pomocí interaktivních řídících panelů v reálném čase s daty pro porovnání výkonnosti a budoucí plánování.

 • Mobilita

  Možnost nahlížet a zasahovat do procesu kdekoliv a kdykoliv z prostředí mobilního zařízení.

Klíčové výhody

 • Efektivita - Optimalizace způsobu práce a jasně definované postupy v rámci procesního řízení přináší větší pracovní efektivitu.

 • Monitoring - Procesní a datová analýza slouží k okamžitému vyhodnocení chodu procesů, ale zároveň poskytuje informaci o vstupních kanálech informací nebo kvalitě zpracovávaných dat.

 • Automatizace – Software, poskytující možnost propojit externí svět zákazníka do vašich firemních procesů, umožňuje vysokou míru potřebné automatizace celkového procesu.

 • Snadná ovladatelnost - Software, který je intuitivní a snadně přizpůsobitelný, má vliv na celkovou adopci řešení v rámci svých uživatelů.

Cílem nasazení kompletního řešení pro procesní řízení v rámci jednoho pracovního prostředí je snížení nákladů a času zpracování obchodních procesů obvykle v řádu desítek procent.

Pro koho je řešení vhodné

Řešení je primárně určeno manažerům oddělení a celých firem a institucí. Obvykle se jedná o prostředí bohaté na procesní postupy a náročné na řízení. Může se jednat například o rozsáhlá projektová řízení, výrobu a kompletaci, logistiku, zákaznický servis nebo i jiné další oblasti.

Středně velké firmy
Velké firmy a korporace