Zpracování a schvalování objednávek a faktur

Od vystavení faktury nebo objednávky u vašeho dodavatele až po schválení a platbu ve vašem systému plně automaticky!

Automatické zpracování objednávek a faktur je jedním z nejdůležitějších firemních procesů, přinášející společnostem významné urychlení obchodních transakcí a snížení nákladů v interní operativě. Řešení společnosti INFOMATIC, které lze využít pro kompletní zpracování došlých účetních dokladů, zahrnuje celkový proces od vstupu dokumentu a vytěžení dat, přes proces schválení až po finální úpravu v účetním oddělení.

Je jedno, zda je vstupním formátem papír, email nebo dokument ve formátu PDF, MS Excel nebo i EDI/XML – multikanálové pojetí zpracování umožňuje dokumenty zpracovat, zatřídit a dle vytěžených dat určit odpovídající nákladové středisko a navazující schvalovací proces dle definované schvalovací matice. Integrace na navazující systémy umožňuje automatizovat proces validace dat oproti kmenovým datům stejně jako přenos finálních dat do navazujících účetních ERP systémů. Systém dále umožňuje centrální zpracování dokumentů s možností automaticky třídit, kontrolovat, reportovat jednotlivé stavy v procesu zpracování a zjišťovat informace o množství zpracovaných dokumentů a produktivitě zaměstnanců.

Hlavní přínosy automatizace

 • Snížení nákladů

  Snižte náklady na zpracování faktury až o 80% díky včasným platbám a alokováním času vašich zaměstnanců pro jiné, hodnotnější úkony.

 • Zrychlení procesů

  Optimalizujte produktivitu a vylepšujte zpracování objednávek pomocí automatizace přidělování úkolů a časových stopek v konkrétních schvalovacích procesech.

 • Analýzy

  Součástí řešení je moderní analytika nabízející maximální přehled o výkonnosti a metrikách procesu. Finanční oddělení získá pohledy na kriticky důležité údaje o firmě, jejích procesech a cash flow.

 • Integrace

  Moderní řešení vyžaduje moderní přístupy k integraci. Softwarová platforma INFOMATIC nabízí standardní rozhraní pro integraci, které běžně rozumí moderní účetní a ERP softwary.