CaptureBites AutoBites

Digitalizaci podnikových dokumentů a dat

Jak to funguje / co to řeší?

AutoBites je výkonná nadstavba pro software Kofax Express a digitalizaci firemních a dat. V kombinaci s Kofax Express produkt AutoBites automatizuje import, zprocesování a export obrazových dokumentů bez nutnosti manuální intervence uživatelem v prostředí Kofax Express. Dokumenty mohou být zprocesovány pomocí softwaru VRS pro rozpoznání čárových kódů a následně odeslány do databáze dokumentů nebo emailu automaticky bez zásahu uživatele. Tímto způsobem lze plně automatizovat například zpracování z více síťových dokumentových skenerů nebo multifunkčních zařízení.

Klíčové výhody

  • Skenované dokumenty mohou být automaticky uloženy např. ve formátech PDF, JPG, TIF, BMP

  • Plné využití optimalizace obrazu Kofax VRS

  • Automatické sledování více složek při zpracování z různých adresářů

  • Možnost ukládání dokumentu do stejné struktury složek a pod stejným názvem souboru

Pro koho je vhodný

Tento produkt je vhodný pro společnosti, které hledají nástroj, jak automatizovat úkony zpracování jako jsou optimalizace obrazu, vyčtení čárového kódu, indexace bez nutnosti zásahu operátorem. Vhodným příkladem jsou provozy, kde se využívají MFP zařízení pro více zaměstnanců a je nutné dále jejich pořizované dokumenty zpracovat před finálním uložením do elektronického archivu, spisové služby, portálu apod.

Ukázka produktu