CaptureBites Booklet Splitter

Změna sekvence stran po naskenování

Jak to funguje / co to řeší?

Booklet Splitter je nadstavba pro Kofax Express a umožňuje skenování dokumentů, jako jsou například brožury nebo knihy, bez nutnosti rozdělení na jednotlivé strany. Pokud je třeba skenovat knihu po dvojstránkách, rozdělí software naskenované obrazy na jednotlivé strany a poté je seřadí tak, aby je tiskárna vytiskla ve správném pořadí nebo byli ve správném pořadí uloženy.

Klíčové výhody

  • Snadný výběr stran, které se mají spojit

  • Nepotřebné strany se mohou vymazat nebo překrýt

  • Možnost vložení nových stran do dokumentu

  • Možnost propojení s produktem MetaTool

Pro koho je vhodný

Tento produkt je vhodný například pro právníky, kteří potřebují skenovat a tisknout smlouvy a další listiny, které není možné fyzicky rozdělit na jednotlivé strany. Další vhodné použití je při skenování knih jako jsou staré katastrální knihy, knihy došlých faktur atd.

Ukázka produktu