CaptureBites Digital Imprinter

Vytváření digitálních potisků skenovaných obrazů

Jak to funguje / co to řeší?

Digital Imprinter umožňuje vytváření digitálních potisků skenovaných obrazů během exportu dokumentu bez nutnosti využívat vysokokapacitní skener vybavený potiskovačem. Automaticky může vložit na dokument jakýkoli text, číslo dávky, číslo dokumentu, průsvitné logo nebo vodoznak. V kombinaci s CaptureBites MetaTool si můžete vybrat, kde bude tato informace na dokumentu umístěna.

Klíčové výhody

  • Umístění digitálního potisku před i po skenování

  • Možnost výběru stran z dávky, na kterých se potisk použít

  • Volba písma použitých pro potisk, jejich velikostí a barev

Pro koho je vhodný

Řešení je vhodné pro velkokapacitní skenování, při kterém je nutné opatřit skenované dokumenty potisknutou informací pro zpětnou indexaci elektronických dokumentů a nebo dokumenty označit po jejich zpracování. Např. slovy „Zpracováno“, „Tajné“, „Uloženo“ atd.