Kofax Communication Server

Využití komunikačních kanálů pro automatické notifikace zákazníků o stavu zpracování

Jak to funguje / co to řeší?

Funguje jako komunikační uzel v rozsáhlé IT infrastruktuře.

Koordinuje a provádí automatické výměny informací, propojuje prakticky jakékoliv zdroje dat, ať už se jedná o hardwarové zařízení, jako jsou MFP multifunkční stroje nebo softwareové aplikace jako je e-mail, hlasové zprávy, FoIP. Vhodné je i napojení na sw platformy typu SAP, IBM WebSphere MQ. Velké organizace tak mohou sdílet získané informace ve formátech nejvhodnějších pro ně samé, pro své zákazníky a obchodní partnery. Mají možnost data inteligentně směřovat a zároveň plně archivovat veškerou komunikaci pro dodržení předpisových norem. Hlavní výhodou je plná archivace veškeré komunikace.

Klíčové výhody

  • Jasné komunikační kanály

  • Možnost nastavení hlídaných norem

  • Obsahuje vlastní hardwarové rozhraní

  • Rychlost a bezpečnost při výměně informací

Chcete se dozvědět ještě více