ReadSoft Invoices

Zaměřeno na faktury

Jak to funguje / co to řeší?

Kofax ReadSoft Invoices je platforma, která je úzce zaměřena na zpracování faktur včetně automatizovaného vytěžování dat pomocí OCR technologie. Ať už faktury přijdou papírově, nebo jakoukoliv elektronickou formou, Invoices inteligentně extrahují a zvalidují informace na základě nadefinovaných pravidel. Výsledek je odeslán do Enterprise systémů pro schválení a finanční operace.

Při běžném manuálním zpracování se nevyhnete problémům se ztrátou dokumentů, chybovostí způsobenou lidským faktorem, zpomalením celého procesu včetně schválení a plateb, nebo nekompletním a neaktuálním pohledem na finanční stav společnosti (cashflow). Těmto problémům lze zabránit a maximálně je eliminovat díky efektivnímu, bezpečnému a chytrému řešení Invoices.

Proč jsou Invoices ideální? Protože jednoduše faktury milují a rozumí jim. Produkt je vytvořen pro faktury a ty umí zpracovávat s maximální efektivitou. Produkt má v sobě přednastavené funkce, které jsou optimalizované pro faktury, a to jak vyhledávání údajů na fakturách, tak i jejich vzájemná validace. Není zdroj, kudy by faktura do systému mohla přijít a Invoices by si s ní neporadily.

Klíčové výhody

  • Eliminace manuálního zadávání dat

  • Získání výhod díky včasným platbám a slevám

  • Plná kontrola a transparentní přístup k procesu zpracování

  • Automatické odesílání faktur do ERP systémů

  • Adaptivní a samoučící technologie, čím více zpracujete, tím kvalitnější zpracování je

  • Automatické třídění faktur dle kmenových dat z ERP

  • Automatické párování na objednávky

  • Rozpoznávání všech (i nesymetrických) řádek faktur ze všech stran

  • Zabudovaná podpora pro mnoho světových legislativ

Pro koho je vhodný

Řešení postavené na softwaru Kofax ReadSoft Invoices je vhodné pro každou společnost, kterou trápí neefektivní, pomalé zpracování faktur, kde faktury chodí různými zdroji a elektronické se musí tisknout. Jakmile musí pracovníci účtárny se svými znalostmi otrocky zadávat data každé faktury a nemohou dělat svou práci, za kterou jsou placeni, nebo jsou faktury stále schvalovány v papírové formě, pak jsou Invoices ideálním řešením. Nižší náklady, větší efektivita a více času na kvalifikovanou práci jsou logickými přínosy implementace řešení Invoices, které je používáno napříč všemi oblastmi podnikání po celém světě.